Рубрика: Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

4
Էս դարում Մըսըր անհաղթ ու հզոր
Մըսրա Մելիքն էր նըստած թագավոր։
Читать далее «Մայրենի»

Рубрика: Մաթեմատիկա, Uncategorized

338
ա) հայկը գնեց-25 տետր, 2 օրագիր
1տետր-80 դր
օրագիրը 4 անգամ թանկ տետրից
վճարել է 5000 դրամ
———————————————————
մանր-?
Լուծում
1)80x4x2=640դրամ (օրագրի համար)
2)80×25=2000 դրամ (տետրի համար)
3)2000+640=2640
4)5000-2640=2360 դրամ (մանր)
Պատ․՝2360 դրամ

340
2 մեքենաներում միասրն-8տ 800կգ․
Iից IIմեջ լցրին 350կգ, որից հետո=
_________________________________________
Յուր կար-?կգ
Լուծում
1)8տնբ800կգ=8800կգ
2)8800:2=4400կգ
3)4400+350=4750կգ(I մեքենա)
4)4400-350=4050կգ(II մեքենա)
Պատ․՝I-4750(II 4050)

Рубрика: Անգլերեն, Uncategorized

Homework

 1. Մեր քաղաքը ամենալավն է-Our city is the best.
 2. Կառույցը շատ ընդարձակ է-The building is spacious.
 3. Ես օգտագործում եմ իմ նոթբուքը-I use my notebook.
 4. Լողավազանը շատ ընդարձակ է-The swimming-pool.
 5. Ես ունեմ շատ դասընկերներ-I have many classmates.
 6. Իմ դասընկերները և ես  սովորում ենք տաարբեր առարկաներ-My classmates and study diqqerent subjects.
 7. Իմ դպրոցը կոչվում է Նոր դպրոց-My school is called «New shool».
 8. Իմ դպրոցը կոչվում է Արևելյան դպրոց-My school is called «Eastern school».
 9. Ես շատ եմ սիրում ճամփորդել-I like travelling very much.
 10. Իմ դասըբնկերները և ես ճամփորդում ենք մեր ուսուցիչների հետ-My classmates and I travel with our teachers.
Рубрика: Բնագիտություն, Uncategorized

Մայրցամաքներ և օվկիանոսներ․

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Օվկիանոսները չորսն են՝ Հնդկական, Ատլյանդիան, Խաղաղ և Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսները: Ամենամեծը Խաղաղ օվկիանոսն է: Այդպես է անվանել ծովագնաց Ֆ. Մագելանը՝  առաջին եվրոպացին, որը կտրելանցել է Խաղաղ  օվկիանոսը: Խաղաղ օվկիանոսը նաև ամենախորն է:

Ամենափոքրն ու ամենածանծաղը Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիա­նոսն է:

Օվկիանոսների ջրերով շրջապատված ընդարձակ ցամաքները կոչ­վում են  մայրցամաքներՄայրցամաքները վեցն են՝ Ավստրալիա, Անտարկտիադա, Հարավային Ամերիկա, Հյուսիսային Ամերիկա, Աֆրիկա, Եվրասիա: Ամենամեծը Եվրասիան է: Այս մայրցամաքում է գտնվում մեր հայրենիքը՝ Հայաստանը: Միակ մայրցամաքը, որը ծածկ­ված է հսկա սառույցի շերտով, Անտարկտիսան է։ Այստեղ մշտական բնակիչներ չկան: Իսկ ամենափոքր մայրցամաքը Ավստրալիան  է:

Рубрика: Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Տնային առաջադրանքներից չեմ սիրում ռուսերենը, բայց մնացած առարկաները սիրով կատարում եմ ։ Ծանրաբեռնված է լինում  երեքշաբթի օրը, քանի որ  չորեքշաբթի օրվա դասացացակում կան բոլոր առարկաները։ Տնային առաջադրանքներս կատարում եմ ինքնուրույն, բայց վերջում նայում է քույրիկս։ Մաթեմատիկայի խնդիրները գրելիս,  եթե դժվարանում  եմ՝ հայրիկը  բացատրում է  և վերածում  խաղի ։Օրինակ՝ դու համար մեկ  կթվորուհին ես և կթում ես այսքան կաթ , քույրիկ՝ համար երկու և կթում է այսքանով պակաս կաթ, ու սկսում ենք խաղալով լուծել խնդիրը։ Շատ եմ սիրում այդ ընթացքը։

Рубрика: Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

4
Էս դարում Մըսըր անհաղթ ու հզոր
Մըսրա Մելիքն էր նըստած թագավոր։
Հենց որ իմացավ՝ էլ Մըհեր չըկա,
Վեր կացավ կըռվով Սասունի վըրա։
Ձենով Օհանը ահից սարսափած՝
Թըշնամու առաջն ելավ գըլխաբաց,
Աղաչանք արավ, ընկավ ոտները.
— Դու եղիր, ասավ, մեր գլխի տերը,
Ու քու շըվաքում քանի որ մենք կանք,
Քու ծառան լինենք, քու խարջը միշտ տանք,
Միայն մեր երկիր քարուքանդ չանես
Ու քաղցըր աչքով մեզ մըտիկ անես։
— Չէ՛, ասավ Մելիք, քու ամբողջ ազգով
Անց պիտի կենաս իմ թըրի տակով,
Որ էգուց-էլօր, ինչ էլ որ անեմ,

Ոչ մի սասունցի թուր չառնի իմ դեմ։
Ու գընաց Օհան՝ բոլոր-բովանդակ
Սասունը բերավ, քաշեց թըրի տակ
Մենակ Դավիթը, ինչ արին-չարին,
Մոտ չեկավ դուշման Մելիքի թըրին։
Եկան քաշեցին՝ թե զոռով տանեն,
Թափ տըվավ, մարդկանց գըցեց դես ու դեն,
Փոքրիկ ճըկույթը մի քարի առավ,
Ապառաժ քարից կըրակ դուրս թըռավ։
— Պետք է սպանեմ էս փոքրիկ ծուռին,
Ասավ թագավորն իրեն մեծերին։
— Թագավո՛ր, ասին, դու էսքան հըզոր,
Թըրիդ տակին է ողջ Սասունն էսօր.
Ի՞նչ պետք է անի քեզ մի երեխա,
Թեկուզ իր տեղով հենց կըրակ դառնա։
— Դո՛ւք գիտեք,- ասավ Մըսրա թագավոր,-
Բայց թե իմ գըլխին փորձանք գա մի օր,
Էս օրը վըկա,
Սըրանից կըգա։

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:
 • խարջը-տուրք
 • էլօր-Վաղը չէ մյուս օրը
 • դուշման-թշնամի
 • Ապառաժ- ժայռ
 1. Բացատրիր աղաչանք անել, քաղցր աչքով մտիկ անել, կրակ դառնալ արտահայտությունները:
 • աղաչանք անել-խնդրել
 • քաղցր աչքով մտիկ անել-հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերել
 • կրակ դառնալ-փորձանք դառնալ:
 1. Վերնագրիր հատվածը:
 • Մսըրա թագավորն ու քաջ Դավիթի
 1. Հատվածը կարդալուց հետո ի՞նչ կարծիք կազմեցիր Մելիքի մասին. ինչպիսի՞ն էր նա, բնութագրիր:
 • Մելիքը շատ խորամանկ, խարդախ և նաև վախկոտ թագաոր էր, քանի  որ Առյուծ Մհերի ժամանակ վախենում էր մոտենալ սասմա ժողովրդին, բայց երբ իմացավ էլ մհերը չկա հարձակվեց ժողովրդի վրա։
 1. Կազմիր  հարցեր և առաջադրանքներ այս հատվածի վերաբերյալ:
 • Ո՞վ էր փոքրիկ Դավիթը
 • Բնութագրիր Դավիթին և Ձենով Օհանին

Խնդրում եմ առաջարկել լուծումներ 

 • Ինչպես կարելի է հաշտություն ստեղծել ազգերի միջև, որ այլևս պատերազմ չլինի ։